EN | VN

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

Số: ...

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2020, chúng tôi gồm có:

 - Chức vụ: Chủ đầu tư

 • Địa chỉ:
 • Số điện thoại:
 • Email:

BÊN B: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG KAVILA

 • Đại diệnÔng Lê Quang Hòa
 • Chức vụGiám đốc
 • Địa chỉ114 Nguyễn Hoàng, P An Phú, Quận 2, TP .HCM
 • Điện thoại0909 917 107 - 0909 605 186
 • Mã số thuế0314583345
 • Số tài khoản215294909 - Ngân hàng ACB- HCM

Hai bên cùng thống nhất và thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công nội thất, tính toán khối lượng, đơn giá phù hợp thi công kèm theo bảng báo giá. Nội dung hạng mục công việc trong bảng báo giá là cơ sở tính toán khối lượng hoàn thành và nghiệm thu (Bảng báo giá là một phần không thể tách rời của hợp đồng này).

ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bên B thi công các công việc theo đúng bản vẽ phối cảnh, bản vẽ chi tiết, vật liệu cấu tạo sản phẩm đã được trình duyệt (Chính xác 95% so với bản vẽ thiết kế).

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Bên B khẩn trương triển khai các nội dung đã thống nhất ở điều 1.

Thời gian hoàn thành là ... ngày kể từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng cho Bên B (hoàn thiện sơn, lát gạch trang trí và lan can cầu thang), và sau khi ứng tiền Đợt 1 theo điều 5 của Hợp đồng.

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Giá trị hợp đồng: VNĐ. (chi tiết theo báo giá đính kèm)

Viết bằng chữ: đồng./.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN

 • Đợt 1: Sau khi ký kết hợp đồng, bên A tạm ứng trước cho bên B 30% giá trị hợp đồng. Số tiền: .....................
 • Đợt 2: Sau khi bên B thi công 50% khối lượng công việc, bên A tiếp tục tạm ứng cho bên B 50% giá trị hợp đồng. Số tiền: ......................
 • Đợt 3: Bên A thanh toán toàn bộ số tiền còn lại sau khi nghiệm thu và bàn giao toàn bộ công trình. Số tiền: ......................

Các khoản thanh toán trên sẽ được thực hiện trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày hoàn thành công đoạn thi công tương ứng.

ĐIỀU 6: KHỐI LƯỢNG VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH

Bên B phải ngay lập tức thông báo cho Bên A về khối lượng phát sinh công trình để hai Bên cùng bàn bạc để đưa ra quyết định.

Chi phí phát sinh được tính toán dựa trên cơ sở dự toán thực tế và được hai Bên xác nhận bằng văn bản.

ĐIỀU 7: PHẠT HỢP ĐỒNG

Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B, cụ thể là quá bảy (07) ngày kể từ Ngày hoàn thành công đoạn thi công tương ứng mà không có cam kết cụ thể thì Bên B có quyền tạm ngưng thi công công trình.

Bên B vi phạm về quy cách, chủng loại sản phẩm theo bản vẽ đã được chủ đầu tư phê duyệt thì bên B sẽ chịu trách nhiệm sửa đổi và bồi thường thiệt hại nếu thay thế cho bên A.

Bên B vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng (mưa bão, lũ lụt, …) hoặc không do bên A gây ra, Bên B chịu phạt theo quy định 0.5% mỗi tuần trên giá trị của khối lượng bị kéo dài, nhưng không quá 5% tổng giá trị hợp đồng

ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

Trách nhiệm của bên A

Thanh toán cho Bên B theo đúng điều 5, 6.

Cùng với Bên B nghiệm thu kịp thời và xác nhận đầy đủ khối lượng công việc Bên B đã thực hiện từng phần hoặc toàn bộ công trình trên cơ sở khối lượng và chất lượng hoàn thành.

Trách nhiệm của bên B

Cung cấp vật tư đúng chủng loại theo đúng thiết kế và bảng kê chi tiết có xác nhận bằng biên bản của kỹ thuật công trình Bên A.

Đảm bảo chất lượng và khối lượng công việc thực hiện theo bản vẽ thiết kế và tiến độ thỏa thuận.

ĐIỀU 9: BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành

Bảo hành, bảo dưỡng trong thời gian 01 năm, tính từ thời điểm nghiệm thu công trình.

Phương thức bảo hành

Chỉ bảo hành những hư hỏng, thiệt hại đối với công trình nội thất do lỗi thi công bên B gây ra.

Các thiết bị hư hỏng do tác động cơ học, biến dạng, rơi, vỡ, bị xướt, các sự cố bất khả kháng như thiên tai..... hoặc do con người làm hỏng bên B không chịu trách nhiệm.

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
Chủ đầu tư hoặc người đại diệnGiám đốc
..................................Mr.Hòa