EN | VN

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Cường

Địa chỉ: Nhơn Trạch

Diện tích: 15x25