EN | VN

Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Đại

Địa chỉ: Quận 9

Diện tích: 13x22