EN | VN

Chủ đầu tư: Mr. Đoàn Tiến Hải

Địa chỉ: Quận 9

Diện tích: 9 x 20