EN | VN

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thoa

Địa chỉ: Bình Dương

Diện tích: 17 x 24

Hướng: Nam