EN | VN

Chủ đầu tư: Chị Vân

Địa chỉ: Vũng Tàu

Diện tích: 16 x 24