EN | VN

Chủ đầu tư: Mr. Phương

Địa chỉ: Đà Nẵng

Diện tích: 25 x 20