EN | VN

Chủ đầu tư: Mr . Tường

Địa chỉ: Biên Hòa

Diện tích: 12 X 20