EN | VN

Chủ đầu tư: Trần Thị Ngọc Lan

Địa chỉ: Hàn Thuyên, Tp. Đà Nẵng