EN | VN

Chủ đầu tư: POCKER PARAGON-QUẬN 7

Địa chỉ: PHÚ MYC HƯNG

Diện tích: 1200M2