EN | VN

Chủ đầu tư: Nhà Hàng- Anh khôi

Địa chỉ: Bình Chánh

Diện tích: 760m2