EN | VN

Chủ đầu tư: Coffe Matcha-Úc

Địa chỉ: Úc

Diện tích: 180m2