EN | VN

Chủ đầu tư: Anh Đức-Vinhome Grand park

Địa chỉ: Vinhome Grand Park -Q9

Diện tích: 67m2