EN | VN

Chủ đầu tư: Chị Tuyết-Vinhome

Địa chỉ: Vinhome Grand Park -Q9

Diện tích: 54m2