EN | VN

Chủ đầu tư: Phạm Văn Cường- Saigon South Residence

Địa chỉ: Saigon South Residence - Phu My Hung

Diện tích: 95m2