EN | VN

Chủ đầu tư: Chi Trang - New City

Địa chỉ: Quận 2

Diện tích: 78m2