EN | VN

Chủ đầu tư: Chị Lợi - Tropic Garden

Địa chỉ: Căn Hộ Tropic Garden - Quận 2