EN | VN

Chủ đầu tư: Cô Loan-Sky9

Địa chỉ: Căn hộ Sky 9-Quận 9.TP.HCM

Diện tích: 45m2