EN | VN

Chủ đầu tư: Anh Tuyền-vinhome Grand Park

Địa chỉ: Vinhome Grand Park Quận 9 TP.HCM

Diện tích: 57m2