EN | VN

Chủ đầu tư: Anh Phương-Masteri Rio

Địa chỉ: RIO TowerMasteri Thảo Điền

Diện tích: 69m2