EN | VN

Chủ đầu tư: Anh Chiến-Centara

Địa chỉ: Căn hộ Centara

Diện tích: 55m2