EN | VN

Chủ đầu tư: Anh Hùng-RichStar

Địa chỉ: Căn hộ RichStar Tân Phú

Diện tích: 65m2